TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ - THUẾ

Lương khởi điểm: 6.000.000 – 7.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30

TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG

 Lương khởi điểm: 7.000.000 – 12.000.000 VNĐ
 Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00

TUYỂN DỤNG NV BÁN HÀNG & THU NGÂN:

Lương khởi điểm: 3.500.000 – 5.000.000 VNĐ
Địa điểm làm việc:
✓ 178 Cầu Giấy, 
181 Chùa Bộc

 

TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ

 Lương khởi điểm: 7.000.000 – 11.000.000 VNĐ
 Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30

TUYỂN DỤNG STYLIST

 Lương khởi điểm: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ
 Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KCS - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 Thu nhập: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
 Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ BÁN LẺ

 Lương khởi điểm: 12.000.000VNĐ +++
 Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30

TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ ĐÒ HỌA

 Lương khởi điểm: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ
 Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Vị trí cấp cao: Trưởng phòng Marketing

Thời gian làm việc: nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật

Thu nhập: 1000 USD ++

Thưởng theo hiệu quả công việc 

Chuyên Viên Marketing Online

ZENDA - TUYỂN DỤNG - ĐI LÀM NGAY

Vị trí cấp cao: chuyên viên marketing online

Thời gian làm việc: nghỉ chủ nhật

Thu nhập: 10tr – 14tr ++

 Chat với ZENDA